štvrtok 1. januára 2015

Ďakujeme / Thank you

Ďakujeme za priazeň v minulom roku a tešíme sa na ďalšie spoločné origami :D / Thank you for your patronage in the past year and look forward to further joint origami :D