sobota 30. novembra 2013

FROEBEL STAR
1    Potrebujeme štyri 1,5cm pásiky A3
2    Preložíme na polovicu


3    Zatrihneme voľné konce
4    Pripravené
5    Postupne zasúvame podľa obrázka
6    Pritiahneme do vzniku stredového štvorca


7    Preložíme jeden vrchný pásik dole
8    Zopakujeme z ľavej strany do pravej
9    Preložíme spodný pásik hore

10    Posledný na pravej strane zasunieme pod list papiera na ľavej strane
11    Výsledný efekt

12    Preložíme pásik dozadu , rovnobežne ako vidíme na obrázku
13    Preložíme dole a vytvoríme tak trojuholník
14    Prehneme v smere šípky
15    Pásik zodvihneme a vzniknutý trojuholník jemne pridržíme v smere nadol
16    Nadvihnutý pás zasunieme v mieste znázornenom šípkou
17    Potočíme o 90 stupňov
18    Preložíme pásik dozadu , rovnobežne ako vidíme na obrázku

19     Preložíme dole a vytvoríme tak trojuholník

20 Prehneme v smere šípky
21    Pásik zodvihneme hore a vzniknutý trojuholník jemne pridržíme v smere nadol
22    Nadvihnutý pás zasunieme v mieste znázornenom šípkou
23    Potočíme o 90 stupňov
24    Preložíme pásik dozadu , rovnobežne ako vidíme na obrázku

25    Preložíme dole a vytvoríme tak trojuholník


26    Prehneme v smere šípky
27    Pásik zodvihneme hore a vzniknutý trojuholník jemne pridržíme v smere nadol
28     Nadvihnutý pás zasunieme v mieste znázornenom šípkou

29    Potočíme o 90 stupňov

30    Preložíme pásik dozadu , rovnobežne ako vidíme na obrázku


31    Preložíme dole a vytvoríme tak trojuholník32      Prehneme v smere šípky
33  Pásik zodvihneme hore a vzniknutý trojuholník jemne pridržíme v smere nadol
34  Nadvihnutý pás zasunieme v mieste znázornenom šípkou

35   Máme vytvorené štyri cípy hviezdičky a postup zopakujeme po otočení na druhej strane
36    Pásik preložíme z P do Ľ
37    Spodný potočíme tak, aby sa spodná strana dostala hore
38    Jemne pridržíme a koniec papiera vsunieme podľa šípky
39    Priblížený detail
40  Postup opakujeme na všetkých pásikoch a z oboch strán
41    Hotovo