sobota 9. novembra 2013

KOCKA II1    Zložte na polovicu a vráťte späť
2    Zložte k stredovej čiare a späť
3    Zohnite malé trojuholníky k čiare podľa obrázka
4    Zložte k stredovej línii
5    Zohnite “veľké” trojuholníky a späť
6    Založte trojuholník pod papierovú “lištu”
7    Zopakujte postup na druhej strane
8    Otočíme
9    Preložíme po čiarách do štvorca
Potrebujeme  6 kusov
        1    Zasunieme roh do kapsičky
2    Zopakujeme postup3    Vkladáme protiľahlú stranu
4    Založíme ďaľšiu stranu
     
        
5    Zopakujeme postup s posledným dielikom
6    Hotovo