sobota 16. novembra 2013

STOJAN NA PASTELKY1    Zložte na polovicu a vráťte späť
2    Zložte k stredovej čiare a späť
3    Zložte na polovicu a vráťte späť
4    Zložte k stredovej čiare a späť
5    Preložte rohy k prvej línii
6    Zahnite boky k stredovej línii
7    Otočte papier

8    Zložte na polovicu a vráťte späť
9    Zložte k stredovej čiare
 
10    Potočte na výšku
11    Zasuňte jednu stranu pod trojuholníky druhej
12    Hotovo


Potrebujeme  6 kusov1     Zložte na polovicu a vráťte späť
2     Zložte k stredovej čiare a späť
3     Zložte na polovicu a vráťte späť
4     Zložte k stredovej čiare a späť
5    Otočte a rohy preložte do stredu a späť

6     Zložte v bodoch k stredovej čiare7    Zatlačte v mieste šípky do stredu a sklopte malé štvorce
8    Otočte


9    Zložte rohy do stredu tak, že uvoľníte spodný roh
10    Otočte papier
11    Hotovo


Potrebujeme  6 kusov


1    Pootvorte predchádzajúci zložený diel a vsuňte dva rohy malého štvorca z jednej strany
2    Zvyšné dva zasuňte do opačnej strany a dotlačte pootvorený diel
3    Hotovo