sobota 9. novembra 2013

HEDRON1    Zložte na polovicu a vráťte späť
2    Zložte k stredovej čiare a späť
3    Zohnite malé trojuholníky k čiare podľa obrázka
4    Zložte k stredovej línii
5    Zohnite “veľké” trojuholníky a späť
6    Založte trojuholník pod papierovú “lištu”
7    Zopakujte postup na druhej strane
8    Otočíme
9    Preložíme po čiarách do štvorca


10    Preložíme na polovicu
Potrebujeme  12 kusov