nedeľa 20. októbra 2013

ANGRY BIRD

IMG_2985.JPG


VIDEO


DIAGRAM
1    Preložíme na polovice a späť
2    Jeden štvorec vystrihneme
3    Dva bočné štvorce proložíme po diagonále
4    Bočné vrcholy preložíme k stredovému vrcholu
5    Preložíme na polovicu
6    Bočné trojuholníky nadvihneme a sklopíme
7    Hrany štvorca preložíme k stredovej diagonále, rozložíme a sklopíme  
8    Časť preložíme v smere šípky
9    Hrany štvorca preložíme k stredovej diagonále, rozložíme a sklopíme  
10    Časť preložíme v smere šípky

11    Zložíme k stredovej línii
12    Prečnievajúci trojuholnik zahneme dovnútra
13    Preložíme podľa prerušovanej čiary
14    Prehneme po diagonále
15    Zasunieme pod  


16    HotovoFOTO
IMG_2976.JPG
IMG_2983.JPG
IMG_2978.JPG