streda 30. októbra 2013

SRDIEČKO1    Zložte na polovicu a vráťte späť
2    Preložte z bokov k vzniknutej línii a späť
3    Zložte na polovicu a späť
4   Zložíme po diagonálach a späť
5    Zložíme oproti sebe dva základné tvary vodnej bomby
6    Vrcholy skladáme podľa obrázka

7    V mieste zloženia vzniknutý trojuholník nadvihneme, otvoríme a roztiahnutý sklopíme
8    Boky malých štvorcov zložíme k ich stredovej línii
9    Postupujeme ako v bode 7. Trojuholník nadvihneme, roztiahneme a sklopíme tak, že čiary skladov na seba nadväzujú
10    Dostaneme daný tvar a otočíme
11    Sklopíme vrcholy k sebe
12    Zahneme bočné rohy do želaného tvaru


13    Hotovo