nedeľa 27. októbra 2013

NETOPIER

1    Preložíme na trojuholnik
2    Bočné vrcholy umiestnime k vrchnému
3    Vyhnuté časti preložíme na polovicu nadol
4    Zložíme malý trojuholník podľa obrázka
5    Otočíme a prehneme na polovicu
6    Zahneme nahor približne v jednej tretine
7    Časť prečnievajúceho trojuholníka ohneme dozadu
8    Bočné hrany zahneme k myslenej stredovej línii, ale uvoľníme spodnú časť
9    Uchopíme za malé trojuholníčky a roztiahneme


10    Hotovo