nedeľa 27. októbra 2013

HALLOWEEN TEKVIČKA
1    Zahneme po diagonálach a vrátime späť
2    Papier otočíme a prehneme na polovice
3    Uchopíme vrchné rohy a pomaly pritláčame dole a k sebe
4    Krokom 3 získame základný tvar - štvorec
5    Vrchnú vrstvu zahneme dozadu k stredovej línii
6    Zopakujeme pri druhom vrchole
7     Vrch zahneme v smere šípky
8     Spodok zahneme dozadu podľa obrázku
9    Kraje zahneme dozadu a dokreslíme


10     Hotovo