pondelok 28. októbra 2013

TEKVIČKA NAFUKOVACIA1    Preložíme po diagonálach a späť
2    Otočíme a preložíme na polovicu a späť
3    Pri nadvihnutí bočných strán sklopíme po čiarách do trojuholníka

4    Bočné vrcholy zložíme k vrchnému. Postup opakujem aj na druhej strane
5    Bočné vrcholy zložíme k myslenému stredu z oboch strán
6    Voľné trojuholníky preložíme k vonkajším hranám a späť. Postup zopakuj na opačnej strane
7    Trojuholníky vsunieme do kapsičiek na oboch stranách
8    Preložíme na stranu bez skladov
9    Nakreslíme tváričku a zo spodnej časti nafúkneme. Hotovo