piatok 27. decembra 2013

KUSUDAMA FLOWER
1    Preložíme po diagonále
1    Prehneme k vrcholu z oboch strán
1    Preložíme k hranám
1    Rozložíme posledný sklad, nadvihneme kolmo na hrane a sklopíme
1    Prečnievajúce trojuholníčky ohneme smerom dnu
1    Preložíme po pomocnej čiare

1    Zlepíme jeden dielik
/lupeň/ kvetu
1    Hotovo
Potrebujeme  5 kusov na jeden kvet

Potrebujeme  12 kvetov