štvrtok 26. decembra 2013

SANTA II


IMG_4129.JPG

VIDEO

DIAGRAM
1    Preložíme po diagonálach a späť
2    Vrchný vrchol prehneme do stredu
3    Preložený trojuholnik opäť preložíme na polovicu a späť
4    Prehneme k vzniknutej čiare
5    Opäť prehneme na polovicu
6    Prehneme podľa posledného prehnutia


7    Spodný vrchol preložíme k vrchnej línií
8    Vrchol zložíme smerom dole, nie úplne k hrane
9    Otočime


10    Boky zahneme podľa obrázka
11    Boky prehneme tak, že vrchná línia smeruje k stredovej osi
12    Preložíme podľa obrázka
13    Preložíme smerom von tak, že vrchol zasunieme pod trojuholníček tak ako zobrazuje šípka
14    Preložíme podľa obrázka

15    Postup opakujeme podľa bodu 13


16    Otočíme
17    Hotovo


FOTO
IMG_4131.JPG
IMG_4134.JPG
IMG_4132.JPG