nedeľa 15. decembra 2013

VIANOČNÝ VENČEK II/CHRISTMAS WREATH IIIMG_4042.JPG


VIDEO


DIAGRAM
1    Preložíme po diagonále
2    Prehneme k čiare
3    Preklopíme z ľava do prava
4    Preghneme k spodnej hrane
5    Bočné hrany preložíme v rovine s kolmicou podľa čiary
6    Hotovo

1    Spájame zakladaním prečnievajúcich malých trojuholníčkov. (Pre zjednodušenie spájania, môžeme podlepiť.)


Potrebujeme  8 kusov

FOTO
IMG_4041.JPG
IMG_4037.JPG
IMG_4038.JPG