nedeľa 15. decembra 2013

STROMČEK/TREE


IMG_4024.JPG


VIDEO


DIAGRAM
1    Preložíme po diagonálach a späť
2    Papier otočíme
3   Preložíme na polovice a horizontálne preloženie nerozkladáme4    Uchopíme vrchné rohy a pomaly pritláčame dole a k sebe, čím získame základný tvar štvorca
5    Prehneme jednu dvojvrstvu k stredovej línii
6    Papier otočíme
7    Prehneme k stredovej línii
8    Rozložíme posledny krok a papier otočíme
9    Opäť otočíme
10    Rozložíme
11    Zodvihneme do kolmej polohy
12    Postavený trojuholník po roztvorení sklopíme
13    Otočíme
14    Zodvihneme do kolmej polohy
15    Postavený trojuholník po roztvorení sklopíme
16    Preložíme sklopené časti k sebe
17    Zodvihneme do kolmej polohy
18    Postavený trojuholník po roztvorení sklopíme
19    Opäť otočíme
20    Preložíme sklopené časti k sebe
21    Zodvihneme do kolmej polohy
22    Postavený trojuholník po roztvorení sklopíme
23    Odstrihneme do roviny
 24    Hotovo