sobota 14. decembra 2013

VIANOČNÝ PATCHWORKOVÝ STROMČEK1    Preložíme na polovicu
2    Preložíme na polovicu a späť
3    Preložíme k stredovej línii
4    Preložíme po čiare tak, že prehýname od stredového bodu a ľavý dolný vrchol umiestnime na čiaru posledného preloženia
5    Papier otočíme
6    Preložíme po čiare zarovnaním línií

7    Pravítkom spojíme dané body a odstrihneme
8    Hotovo1    Ppreložíme k stredovej línii
2    Papier potočíme k ďaľšej hrane a prehneme k stredovej línii
3    Potočíme a prehneme
4    Potočíme a prehneme k stredovej línii
5    Potočíme a prehneme
6    Potočíme a postup zopakujeme
7    Prehneme k stredovej línii
8    Prehneme na vyznačenej čiare a vrchol kde začína šípka, umiestnime k spodnej hrane, čím docielime výsledný efekt z nasledujúceho obrázku
9    Preložíme po vyznačenej čiare a opäť umiestnime vrchol k hrane
10    Preložíme po čiare a sklopíme vrchol zároveň s hranou
11    Postup zopakujeme
12    Opatrne povitiahneme založenú časť šesťuholníka a prekladáme po čiarách v smere šípky, zároveň sklápame po poslednej vonkajšej línii šesťuholníka
13    Postavíme kolmo
14    Sklopíme, aby čiary na seba nadväzovali
1 5   Pohľad na jednu časť
16    Postup opakujeme ešte päťkrát
17    Malé trojuholníčky založíme k stredovej línii
18    Postup zopakujeme k získaniu daného efektu
19    Preložené  malé trojuholníky rozložíme
20    Opatrne nadvihneme vyznačený trojuholník a z bokov prehneme papier po pomocných čiarách smerom dnu - 6X
21    Hotovo